G&O Talent: A la recerca de les claus per a la captació i retenció del talent a Olot i la Garrotxa

En les properes setmanes es durà a terme una enquesta orientada únicament a aquelles persones garrotxines que actualment treballen fora de la Garrotxa. Aquesta iniciativa té el propòsit de reunir informació objectiva i real de les problemàtiques que els ciutadans i ciutadanes veuen en el desenvolupament laboral a la comarca i quines són les causes que els han portat a treballar fora.

D’aquesta manera, amb dades reals i concretes, es podrà definir una estratègia per potenciar la recerca de professionals qualificats i la retenció del talent a la Garrotxa, dos dels principals reptes en els quals coincideixen la majoria d’empreses del territori a l’hora de cobrir llocs de treball qualificats i obrir noves línies de negoci.

L’enquesta, de fàcil accés i resposta, es podrà resoldre en pocs minuts. Primer es demana sobre el perfil de la persona que respon i seguidament es pregunta sobre quins aspectes es valora més a l’hora d’escollir un lloc on treballar, quines raons portarien a la persona a treballar de nou a la Garrotxa o què hi troben a faltar per al seu bon desenvolupament laboral, entre altres.

Per tal d’arribar al públic objectiu de l’estudi, s’utilitzaran diverses vies de difusió del missatge com les universitats, els ambaixadors de la ciutat i comarca, o els propis contactes de les persones que vulguin participar en la distribució de l’enquesta. Per facilitar l’accés i agilitzar el procés de recollida d’informació, l’enquesta es distribuirà a través de xarxes socials, whatsapp, correu electrònic, web i altres canals digitals.

La realització d’aquest Pla és un  dels reptes que té identificats com a prioritaris el Pacte per la Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa ja des de l’any de la seva signatura, a finals del 2018 i que aquest any compta amb la dinamització de l’empresa Lead to Change, liderada per Xavier Marcet que treballarà conjuntament amb les entitats impulsores del projecte i les empreses de la comarca en un pla d’accions que permeti projectar solucions concretes.

La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament d’Olot, DinàmiG, el Consell Comarcal de la Garrotxa, i té el suport principals associacions empresarials de la comarca, els instituts i els sindicats.

L’enquesta ja es pot contestar aquí  i es pot compartir amb aquelles persones que es trobin en la situació abans exposada.

Per a més consultes o informació sobre el projecte es pot accedir a www.dinamig.cat, per telèfon al 972 26 01 52. o a través del correu electrònic info@dinamig.cat.

Si encara no has respost l’enquesta:

Notícies d’actualitat

Delit

Delit Gatsrònomic és un portal de dinamització de l’ecosistema dels productors agroalimentaris de la Garrotxa destinat a potenciar el sector dels petits productors agroalimentaris, distribuint la riquesa entre els actors, i generant una comunitat més forta i resilient. Això es vol assolir a través de la visibilització, sinergies i economies d’escala i la reducció del cicle de la producció al consum.

Garrotxa Approp


Garrotxa Approp és una aplicació mòbil adreçada majoritàriament a la població local, a les empreses de serveis i a les indústries de la Garrotxa que vol fomentar el consum local, dinamitzar la Garrotxa i fidelitzar els clients, a través d’una xarxa multisectorial d’empreses amb promocions i descomptes atractius.

Informe impacte covid 2020