Línies estratègiques

Territori resilient

La resiliència d’un territori es mesura per la capacitat d’adaptació positiva davant de situacions externes adverses que es poden veure agreujades per determinades debilitats internes. Amb aquest línia, doncs, es treballa amb projectes que tenen per objectiu promoure la comarca de la Garrotxa com a model de territori sostenible i resilient. Generalment es treballa a partir d’estratègies de transformació interna.

Foment del consum local

L’objectiu és fomentar el consum de proximitat i responsable, contribuir a augmentar la despesa al territori, distribuir la riquesa i generar una comunitat més forta i resilient entre els actors locals

Treball en xarxa

El treball en xarxa és la clau de l’èxit a l’hora d’aterrar les polítiques i accions a un territori. Permet incorporar diferents mirades a l’hora de plantejar reptes i proposar solucions, activar més recursos, combinar les fortaleses del sector públic i privat i tenir un major impacte.