Transparència

En aquest apartat hi trobaràs la informació relacionada amb l’aplicació, per part dels ens locals, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dins de cada subapartat hi trobaràs tot un seguit d’ítems explicatius de les obligacions de transparència, estatuts, memòries, organigrama, pressupostos, juntes generals i perfil del contractant.

Tauler d’anuncis

DinàmiG es constitueix per l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts

 

Aprovació dels estatuts

Modificació dels estatuts

PRESIDÈNCIA

Josep Berga i Vayreda, alcalde de l’Ajuntament Olot

VICEPRESIDÈNCIA

Santi Reixach i Garriga, president del Consell Comarcal de la Garrotxa

JUNTA GENERAL

Representants de l’Ajuntament d’Olot:

Josep Berga i Vayreda
Estanis Vayreda i Puigvert
Gemma Canalias i Rafel
Lluc Charles Flaqué
Adriana Francés i Planellas
Iolanda Suescun i Pérez
Marina ALegre Martínez
Jordi Gasulla Flavià

Representants del Consell Comarcal de la Garrotxa:

Santi Reixach i Garriga
Pere Vila i Frigola
Fina Surina i Gelis
Jordi Cargol i Cros
Isabel Rigat i Aulí
Josep Guix i Feixas
Adriana Roca Collell

JUNTA TERRITORIAL

Estanis Vayreda i Puigvert, com a representant de l’Ajuntament d’Olot
Pere Vila i Frigola, com a representant del Consell Comarcal
Lluís Amat i Jordi Cargol, com a representants dels ajuntaments de la comarca
Òscar Rodríguez i Sadurní, com a representant d’EURAM
Giovanni, com a representant del Fòrum d’empreses de Bianya
Gerard Xifra i Francesc Coll, com a representants de l’Associació d’Hostalatge
Belen López, com a representant del sindicat CCOO
Maxi Rica Muné, representant del sindicat UGT

CONSELL DE DIRECCIÓ

Estanis Vayreda i Puigvert, representant de l’Ajuntament d’Olot
Pere Vila i Frigola, representant del Consell Comarcal de la Garrotxa
Sergi Martí i Arau, gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa
Ariadna Villegas i Torras, gerent de DinàmiG
i representant de la FES
Jordi Terrades i Burniol, gerent d’ADRINOC
Turina Serra, representant de Turisme Garrotxa

2021-Acta-Junta-General-DinàmiG-desembre
2021-Acta-Junta-General-DinàmiG-setembre
2021-Acta-Junta-General-DinàmiG-juny
2021-Acta-Junta-General-DinàmiG-març

2020-Acta-Junta-General-DinàmiG-desembre
2020-Acta-Junta-General-DinàmiG-setembre
2020-Acta-Junta-General-DinàmiG-juny
2020-Acta-Junta-General-DinàmiG-abril

2019– Acta-Junta-General-DinàmiG-desembre
2019-Acta-Junta-General-DinàmiG-setembre
2019-Acta-Junta-General-DinàmiG-maig
2019-Acta-Junta-General-DinàmiG-març

2018-Acta-Junta-General-DinàmiG-Març
2018-Acta-Junta-General-DinàmiG-setembre
2018-Acta-Junta-General-DinàmiG_juny

2017-Acta-Junta-General-DinàmiG-desembre
2017-Acta-Junta-General-DinàmiG-setembre
2017-Acta-Junta-General-DinàmiG-Maig
2017-Acta-Junta-ExtraOrdinària-DinamiG-Maig
2017-Acta-Junta-General-DinàmiG-Febrer
2017-Acta-Junta-ExtraOrdinària-DinàmiG-Febrer

2016-Acta-Junta-General-DinàmiG-desembre
2016-Acta-Junta-General-Dinàmig-Novembre

Podeu consultar el perfil del contractant de DinàmiG en el següent enllaç

Pla per la capacitació digital a la Garrotxa: Recull d’estratègies i accions per capacitar digitalment la població de la Garrotxa

Pla de capacitació

Pla de Reactivació Econòmica d’Olot i la Garrotxa: recull de 122 accions en l’àmbit local i comarcal amb l’objectiu afavorir la reactivació econòmica, preservar i reforçar el sector industrial de la comarca, acompanyar en el procés de reorientació i adaptació dels negocis i empreses al nou context, en la transformació digital i en afavorir polítiques de conciliació laboral i familiar pels treballadors i reorientar i formar transversalment les persones que han quedat sense feina a causa de la crisi, ajudant-les en la cerca i establint mesures perquè la situació afecti tan poc com sigui possible a la qualitat de l’ocupació.

Consulta el pla

Pla Estratègic pel Desenvolupament Econòmic de la Garrotxa: Elaborat el 2015 defineix les línies i accions principals per al desenvolupament econòmic de la comarca fins el 2020.
Més menys em sembla que era això el que feia falta. Ens ho acabem de mirar si tens dubtes.

Diagnosi i escenaris Nucli estratègic Plans i projectes

Anàlisi dels hàbits d’ús, coneixements i accessibilitat a les ines digitals a la Garrotxa: Document resum amb respostes, gràfics i conclusions de la diagnosi feta a la Garrotxa a través de l’enquesta sobre l’accés i l’ús de les eines digitals per part de la població activa.

Consulta l’anàlisi

 

Estudi d’hàbits de compra i de consum de la ciutat d’Olot: Enquesta que respon als objectius d’avaluar el poder d’atracció d’Olot a nivell comarcal mitjançant l’elaboració de mapes, d’atracció comercial, amb resultats diferenciats entre Olot i la resta de la comarca
i identificar, per a cada tipologia de producte (roba, calçat, alimentació…).

Consulta l’estudi

 

Anàlisi de l’espai econòmic de la Garrotxa en base als ODS 8 i 12.

Consulta l’anàlisi

 

Estudi del mercat de treball de la Garrotxa: Per tal de conèixer el mercat de treball de la Garrotxa, entre els mesos de març de 2017 i febrer del 2018 s’ha portat a terme un estudi. L’objectiu ha estat realitzar una radiografia en profunditat de la realitat del mercat de treball a la Garrotxa amb l’objectiu d’identificar els reptes de futur i així dissenyar estratègies en l’àmbit de l’ocupació i la formació per al treball encaminades a millorar l’ocupabilitat de les persones i l’encaix amb la demanda del teixit productiu, fer més transparent el mercat de treball, fomentar la qualitat de l’ocupació i millorar la gestió dels RRHH per part de les empreses així com reduir la incidència de l’atur.

Resum de l’estudi

Informe de l’estudi