Durant el passat mes de març, l’Oficina per a la Reactivació Econòmica en col·laboració amb altres entitats del territori va dur a terme la realització d’enquestes a la població activa de la Garrotxa per a descobrir el grau de coneixement i formació en l’ús de les eines digitals i l’accés als dispositius i infraestructures de connexió i els resultats han estat reveladors.

En els últims mesos – i a causa de la pandèmia generada per la Covid-19-, s’ha viscut un augment de l’ús de les eines digitals en el dia a dia, fent que la desigualtat en l’accés i ús d’aquestes es faci molt visible en certs sectors de la població. Per això, davant d’aquesta nova realitat, s’han començat a treballar mesures per quantificar aquest desequilibri i impulsar accions per reduir-lo. La primera d’aquestes és la realització d’un estudi complet de la situació actual del màxim de garrotxins i garrotxines amb relació a l’ús d’eines digitals que s’ha realitzat durant el mes de març de 2021.

L’enquesta, dissenyada i realitzada per DinàmiG, l’Associació de Comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, l’Oficina de treball d’Olot, la FES (Fundació d’Estudis Superiors) i ADRINOC, ha recollit més de 438 respostes, incloent-hi perfils d’entre 18 i 65 anys i buscant la màxima diversitat tant amb relació als sectors i activitats professionals, als llindars econòmics, edats i nacionalitats.

Entre els resultats de l’enquesta, en destaca que els el nivell d’ingressos econòmics sembla ser el més determinant en la bretxa digital, sobretot amb relació a l’accessibilitat. En referència a l’edat, s’ha detectat també una fractura digital en les dones majors de 50 anys, on el 82,98% tenen telèfon intel·ligent, mentre que els homes de la mateixa edat, en disposen en un 94,37% i les persones menors de 30 anys, en un 100%.

Altres resultats:

– Que hi ha una necessitat de la població de comptar amb un espai de connexió a la xarxa amb dispositius i assessorament. Aquesta necessitat es manifesta sobretot en els perfils amb rendes més baixes que representen el 33% i en la gent no nascuda a Catalunya, que representen un 22% de la part de la mostra que desitja la creació o descobriment d’aquest espai de connexió (43%).

– Que hi ha un gran interès per la formació en eines digitals – al voltant d’un 93% de les persones enquestades i sobretot dones tot i que s’ha detectat un gran desconeixement dels marcs de referència i certificats oficials de formació en eines digitals com l’ACTIC.

– Que en l’àmbit empresarial, s’ha detectat un gran desconeixement de les fonts de finançament per a la digitalització de l’empresa (únicament el 10% coneix algun mètode o font). I tot i això, absolutament totes les empreses enquestades han invertit en digitalització, sobretot en equipaments, ordinadors i pantalles (més d’un 85%).

– Que en l’àmbit ocupacional, no tenir coneixements bàsics en eines digitals pot resultar una barrera a l’hora de trobar feina i pot arribar a reduir a la meitat les possibilitats de les persones en cerca de feina.

Finalment cal afegir que, tot i que l’enquesta presenta un cert biaix en les respostes donada la major presència femenina o el desnivell en qüestió d’estudis, es tindran en compte les conclusions extretes per a confirmar o refutar les hipòtesis plantejades a l’inici per les entitats col·laboradores en el projecte i per al disseny i execució d’accions que procurin reduir la bretxa digital i capacitar en eines digitals la població de la Garrotxa, en la propera fase del projecte.

Entre les accions previstes en els mesos vinents, s’hi troben diferents formacions en eines digitals que es portaran a terme des de la FES ( https://fes.olot.cat/ ) a partir del 20 de maig i la possible adequació d’un nou espai de connexió a la xarxa a la comarca.

Consulta els detalls de l’enquesta i l’anàlisi dels resultats aquí