Les nostres solucions:

Responsabilitat Social Empresarial

La Responsabilitat Social Empresarial és un model de gestió que pretén posar els valors socials, ambientals i territorials com a eixos del model de negoci i, per tant, fer revertir les seves accions de responsabilitat tant en la societat com en la mateixa empresa. Dit d’una altra manera, ser responsable més enllà de l’acompliment de la legislació a la vegada que s’incrementi la rendibilitat.