Transparència

Transparència

En aquest apartat hi trobaràs la informació relacionada amb l’aplicació, per part dels ens locals, de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dins de cada subapartat hi trobaràs tot un seguit d’ítems explicatius de les obligacions de transparència, estatuts, memòries, organigrama, pressupostos, juntes generals i perfil del contractant.

 

Su título va aquí

Estatuts

DinàmiG es constitueix per l’acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts:

Aprovació-definitva-estatuts-DinàmiG-Aprovació-definitiva-estatuts-DinàmiG-CCGAX

Aprovació-definitva-estatuts-DinàmiG-AjOlot

Organigrama

PRESIDÈNCIA

 • Josep Berga i Vayreda, alcalde de l’Ajuntament Olot

VICEPRESIDÈNCIA

 • Santi Reixach i Garriga, president del Consell Comarcal de la Garrotxa

JUNTA GENERAL

Representants de l’Ajuntament d’Olot:

 • Josep Berga i Vayreda
 • Estanis Vayreda i Puigvert
 • Gemma Canalias i Rafel
 • Gemma Pujolar i Busquets
 • Adriana Francés i Planellas
 • Iolanda Suescun i Pérez
 • Jaume Mir Bagó
 • Adriana Roca Collell

Representants del Consell Comarcal de la Garrotxa:

 • Santi Reixach i Garriga
 • Pere Vila i Frigola
 • Maria Vidal i Jodar
 • Jordi Cargol i Cros
 • Isabel Rigat i Aulí
 • Josep Guix i Feixas
 • Lluís Riera i Callís

JUNTA TERRITORIAL

 • Estanis Vayreda i Puigvert, com a representant de l’Ajuntament d’Olot
 • Pere Vila i Frigola, com a representant del Consell Comarcal
 • Dos representants dels ajuntaments de la comarca
 • Òscar Rodríguez i Sadurní com a representant d’EURAM
 • Un representant del Fòrum d’empreses de Bianya
 • Un representant de l’Associació d’Hostalatge
 • Un representant del sindicat CCOO
 • Xavier Casas i Roqué, representant del sindicat UGT

CONSELL DE DIRECCIÓ

 • Estanis Vayreda i Puigvert, representant de l’Ajuntament d’Olot
 • Pere Vila i Frigola, representant del Consell Comarcal de la Garrotxa
 • Sergi Martí i Arau, gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa
 • Ariadna Villegas i Torras, gerent de DinàmiG
 • Jordi Terrades i Burniol, gerent d’ADRINOC
 • Un representant de Turisme Garrotxa
 • Un representant de la Fundació d’Estudis Superiors

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

 Els ODS neixen el 2015, d'una proposta de les Nacions Unides i es presenten com una carta universal amb 17 Objectius que ens han d'ajudar a regular com ens relacionem entre nosaltres i envers el planeta per avançar en el  desenvolupament sostenible.