El desenvolupament local s’entén com, el conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en el territori amb la cooperació dels seus actors.

L’Objectiu de les Polítiques actives d’ocupació (PAO) i els programes de desenvolupament local, és que estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals. Concretament les PAO es centren en millorar la ocupabilitat mitjançant la orientació, la intermediació laboral i la contractació per realitzar obres o serveis d’interès col·lectiu i també la participació en accions formatives.

Les Agències d’Innovació i Desenvolupament com DinàmiG, compten un any més amb aquest tipus de polítiques i programes, que ens ajuden a avançar cap a un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

És a través d’aquestes polítiques actives d’ocupació i els diferents programes que es poden portar a terme el disseny d’accions específiques que permetin intervenir sobre les persones en situació d’atur i sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics pel territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori.

El treball conjunt entre les entitats del territori, és una altra de les claus d’aquestes eines, facilitant a les entitats locals i en cooperació amb els actors rellevants del territori, la posada en pràctica de les diferents accions previstes. Des de DinàmiG, els principals programes que estan en actiu aquest 2021 gràcies a la implicació de l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa són Treball als Barris, Treball i Formació, Treball i Formació COVID, Ubicat, Singulars i Pràctiques de Garantia Juvenil amb l’objectiu d’afavorir la incorporació de persones al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat i dinamitzar el teixit socioeconòmic de la Garrotxa.

Aquests programes són de caràcter temporal i d’interès general i social. Per aquest 2021 s’ha previst des de l’Àrea d’Ocupació Mas les Mates, la contractació de 35 persones. D’aquestes, 31 per l’Ajuntament d’Olot (21 per Treball als Barris, 2 per Treball i Formació, 4 Treball i Formació Covid, 3 Ubicat, 1 pràctiques de Garantia Juvenil) i 4 persones, contractades pel Consell Comarcal de la Garrotxa (1 Treball i Formació, 2 Treball i Formació Covid, 1 Singulars)

Cal recordar que poden ser beneficiàries dels plans d’ocupació les persones inscrites a les oficines de Treball com a demandants d’ocupació no ocupades, amb les prioritats que es determinin a cada programa i en la corresponent convocatòria. A cada convocatòria es concreten els requisits als quals s’han d’ajustar les entitats sol·licitants, els criteris que han de complir els projectes i els sectors, actuacions i col·lectius de persones desocupades que poden ser contractades.

 

Per a més informació podeu adreçar-vos a:

https://ocupacio.dinamig.cat/busques-feina/ofertes-de-feina/

Àrea d’Ocupació Mas les Mates

DinàmiG

C/ Mestre Falla, 47 17800 Olot, Girona

972 26 78 12 · ocupacio@dinamig.cat