Projectes

 

Social Lab

L'Observatori

Garrotxa resilient

Espai Industrial

Servei d'Alt Valor

Turisme Inteligent

Social Lab

Aquest 2019 l’iniciem amb reptes nous sobre la taula i amb nou logotip que emfatitza la tasca del Social Lab com a laboratori d’innovació social i catalitzador de solucions a través d’un treball conjunt que ens permet desenvolupar un procés de transformació efectiu i amb la voluntat de situar la Garrotxa com a referent en innovació social.

El Social Lab Garrotxa és una plataforma per desenvolupar respostes innovadores a reptes socials complexes de la comarca.

Es tracta d’un procés bidireccional que busca atraure les innovacions més adients per respondre als reptes socials de la comarca, així com projectar els aprenentatges i l’experiència local en innovació social a altres territoris. A més a més, es desenvolupa amb la participació de tots els actors de la comarca: l’administració pública, el sector privat, les entitats i la ciutadania.

L’objectiu és potenciar la Garrotxa com a territori verd amb oportunitats per a les persones.

L’Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa

L’Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa és un projecte que té la voluntat de disposar de dades objectives de la comarca, per tal de tenir-ne una visió transversal que abasti diferents aspectes i que permeti seguir una evolució temporal així com aportar dades que serveixin per a l’anàlisi de fenòmens com l’actual pandèmia i que ajudin a prendre mesures per augmentar la resiliència del territori.

Web de l’Observatori

Garrotxa Territori Resilient

L’objectiu del projecte “La Garrotxa territori resilient” és contribuir a fer de la Garrotxa un territori que incrementi la seva capacitat d’adaptació positiva a situacions adverses a partir d’una estratègia de transformació interna basada en els principis de la resiliència territorial.

Aquest és un projecte transversal que a través d’una visió holística analitza les interaccions entre la societat, l’economia i el medi ambient i els diferents projectes que s’han desenvolupat des de DinàmiG des dels seu inici.

 

web del projecte

Espai industrial

El servei Espai Industrial té per finalitat donar resposta a les necessitats empresarials relacionades amb els polígons d’activitat econòmica de la Garrotxa.

D’una banda, centralitza la informació sobre els polígons industrials i del sòl i naus disponibles a través del web www.poligonsgarrotxa.cat i, d’altra banda, ofereix un servei d’acompanyament en relació a la cerca d’espai per a l’activitat econòmica. Així mateix, també es porten a terme altres accions per fer créixer l’activitat industrial a la Garrotxa, com l’organització de jornades i trobades professionals i la difusió d’informació a través d’un butlletí informatiu.

La recopilació d’informació sobre els polígons d’activitat econòmica ha estat possible gràcies l’acord dels ajuntaments del territori i el suport tècnica i la col·laboració del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA).

web del projecte

Serveis d’Alt Valor

Coordinar, valoritzar i incrementar recursos tècnics, tecnològics i formatius al servei d’empreses i treballadors sota un mateix paraigüa amb impacte en la innovació i professionalització.

Inclou noves programacions de formació dual i contínua i els recursos de recerca.

Cerca la retenció i captació de talent.

Turisme intel·ligent

Consolidar la Garrotxa com una destinació turística de qualitat i sostenible, adaptant-la a les tendències actuals en l’activitat turística  amb la incorporació d’elements innovadors.

La planificació estratègica a nivell comarcal implica l’execució d’un programa d’actuacions consensuat a nivell públic i privat i que incorpora una visió de conjunt per garantir als visitants una experiència turística de qualitat.

Per tal d’incorporar la innovació en el sector públic privat es dóna suport en l’estructuració de l’oferta, la creació de producte i la comercialització de les empreses turístiques més actives per tal de generar impacte econòmic, seguint les tendències globals i el model turístic del territori.

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

 Els ODS neixen el 2015, d'una proposta de les Nacions Unides i es presenten com una carta universal amb 17 Objectius que ens han d'ajudar a regular com ens relacionem entre nosaltres i envers el planeta per avançar en el  desenvolupament sostenible.