Què és la bretxa digital de gènere?

Sabies que a Catalunya, durant el 2019, el 69,1% de les persones ocupades en la branca d’activitat econòmica de la informació i les comunicacions eren homes, mentre que només el 30,9% eren dones?

Aquesta participació desigual en les tecnologies de la informació i comunicacions (TIC) és recurrent i s’anomena bretxa digital de gènere. Aquest efecte es produeix a causa d’altres factors previs com la desigualtat d’accés al coneixement, la manca de visibilitat i referents femenins en les TIC i les barreres culturals relacionades amb tradicions i estereotips que fan que es tingui la idea que aquest  sector és més apropiat per als homes.

Aquesta bretxa digital de gènere no només afecta el món laboral en relació amb les TIC, sinó també l’accés i ús més bàsic, sobretot en persones més grans, i va molt interrelacionat amb el nivell d’estudis de les dones, perquè, a mesura que augmenta, més utilitzen les TIC i, per contra, la disminució de l’ús de les TIC és més acusada en les dones sense estudis.

Context actual

El 4,2% de les noies matriculades en formació professional ho fan en estudis d’informàtica i comunicacions, enfront del 15,7% dels nois.

El 2019 a Catalunya, l’ocupació del sector professional relacionat amb comunicació i informació estava representat en un 3,99% per homes i només la meitat per dones: un 1,98%.

Segons l’Observatori Nacional de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, en el mateix any i en l’àmbit nacional, el sector de les TIC està clarament inclinat al perfil masculí, representat en un 64,7%. Es fa especial incís en el desequilibri que es produeix en els subsectors de fabricació i serveis relacionats amb les TIC, on tan sols poc més d’un 30% són dones. En la creació de continguts, s’arriba a poc més d’un 40% de dones, que són sempre la minoria.

A la Garrotxa s’està fent una diagnosi de l’estat de la bretxa digital amb un especial incís en la diferència de gènere.

 

Què podem fer per reduir la bretxa digital de gènere?

Per reduir la bretxa digital de gènere n’hi ha prou d’acollir quatre iniciatives: visibilitzar, contribuir a eliminar els rols de gènere, promoure i recollir informació i crear consciència.

 

Visibilitzar

La manca de referents femenins i l’ambient normalment masculí en les carreres TIC fan que el sistema educatiu universitari no afavoreixi la incorporació de les joves a les carreres tecnològiques, per tant, visibilitzar dones en la ciència contribuirà a projectar aquest tema. Aquesta visibilització del paper de la dona en les TIC es pot dur a terme tant en càrrecs públics com en els alts càrrecs de l’empresa privada, en esdeveniments tecnològics de renom i en relació amb premis i reconeixements.

Eliminar els rols de gènere

Des de ben aviat a l’escola, i fins a l’educació superior, es manifesten i reafirmen els rols de gènere, que operen en els processos educatius i agreugen la bretxa digital de gènere. Per això són importants les iniciatives en els plans d’estudis a les escoles, que pretenen fer reflexionar sobre els rols de gènere preestablerts en la societat, per tal de despertar vocacions científiques també en les noies.

Promoure les dones en les TIC:

Cal fomentar la presència de les dones en càrrecs públics i en els alts càrrecs de l’empresa privada, mentre encara no existeixi una representació equilibrada de gènere de manera sistemàtica.

Recollir informació i crear consciència

Cal recollir i difondre informació relativa a l’equilibri de gènere en els càrrecs directius d’empreses i organitzacions, i lluitar perquè la informació arribi a tothom. Així mateix, cal promoure aquesta conscienciació en totes les mesures polítiques, i promoure el debat, identificar, valorar i intercanviar bones pràctiques en empreses i òrgans de govern.

 

Què estem fent a la Garrotxa?

A la comarca hi ha 4 punts TIC en funcionament: a les Planes d’Hostoles, a Sant Esteve d’en Bas, a Sant Joan les Fonts i a Besalú,  i s’està treballant en l’opció de crear-ne un cinquè.

Aquest any serà el vintè aniversari del festival Robolot, un certamen de robòtica didàctica referent de Catalunya, celebrat a Olot i impulsat per l’empresa Innova Didàctic, que també organitza activitats orientades a motivar l’interès del públic femení per la robòtica.

Des de l’Àrea d’Ocupació de DinàmiG i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot s’impulsen cursos d’alfabetització digital i altres de formació més especialitzada en eines digitals avançades com ha estat el Garrotxa Digital Talent, que per primera vegada s’ha celebrat en format virtual i durant 5 tallers, sempre amb èxit de presència femenina.

 

 

 

FONTS: