L’any 2016 es posa en marxa el Social Lab Garrotxa, una plataforma impulsada des de DinàmiG per desenvolupar respostes innovadores a reptes socials complexes comptant amb la participació de tots els actors locals involucrats i que hi puguin estar interessats. L’objectiu últim és potenciar la innovació social a la Garrotxa, convertint-la en un referent com a territori verd amb oportunitats per a les persones. La metodologia del Social Lab Garrotxa es posa en marxa amb la identificació d’un repte del territori pel qual es volen trobar solucions innovadores a través de la recerca internacional que porta a terme l’empresa UpSocial.

El segon repte que sorgeix per treballar en el marc del Social Lab és la millora de les oportunitats dels joves de la comarca als quals el sistema no ha donat una resposta adequada. Es tracta d’aquells que han quedat fora del sistema educatiu reglat i que, al mateix temps, tenen moltes dificultats per accedir al mercat laboral. Un col·lectiu que acumula múltiples factors de vulnerabilitat que demanen solucions diverses i coordinades.

En aquest sentit, el maig del 2018 es convoca un taller per enfocar el repte amb agents del territori (experts en el tema i coneixedors de la realitat de la Garrotxa), al qual assisteixen 31 persones.

Durant els mesos següents, UpSocial posa en marxa un procés de recerca per identificar innovacions socials que responguin de manera transversal al repte plantejat i provades en altres contexts. Un cop identificades i abans de convocar un segon taller amb els mateixos agents amb l’objectiu d’explorar conjuntament la implantació local, una entitat de la comarca es postula per liderar la implantació de la innovació que anomena ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS. 

Es tracta d’una entitat amb un llarg i contrastat bagatge de treball amb persones a la Garrotxa que posa com a base el treball i la formació pel seu desenvolupament, i que s’inspira amb el Centre Educatiu de Noves Oportunitats del El Llindar com a base del model de l’Escola. Amb aquest projectes es pretenen aconseguir 3 grans objectius: promoure el retorn al sistema educatiu i l’accés a la qualificació professional, acompanyar i construir el projecte vital de cada persona, i millorar la futura ocupabilitat dels joves. La base és la personalització i l’acompanyament. Cada persona tindrà el seu propi itinerari que integrarà formació, treball i acompanyament personal, de manera que pugui transitar per diverses ofertes formatives, des d’una ESO adaptada i flexible fins a una formació professionalitzadora de nivell 1 i 2, comptant sempre amb un acompanyament personal. En l’arquitectura de la proposta es posa l’accent en la suma i complementació dels recursos del territori, basant-se en un model que formi per transformar.