Els ODS i el món local

A la cimera sobre Desenvolupament Sostenible del 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 fixada per les Nacions Unides i que inclou un conjunt de 17 objectius per acabar amb la pobresa i lluitar contra les desigualtats i afrontar el canvi climàtic amb la mirada posada al 2030.

L’Agenda 2030 i els seus 17 objectius (i les seves 169 fites) constitueixen el full de ruta del desenvolupament global per als propers 10 anys i ha de servir per regular com ens relacionem entre nosaltres i envers el planeta per poder guiar la nostra civilització cap a un desenvolupament sostenible que garanteixi el benestar de les generacions futures. Tal i com apunta l’Observatori per al

Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, aquests Objectius són una carta universal molt genèrica perquè aplica a tots els països, pobres i rics i han d’incloure les perspectives de centenars de cultures del planeta, encara que cada país podrà impulsar diferents metes segons les seves prioritats. Aquests objectius es presenten com a objectius integrals i indivisibles que s’equilibren en les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i la mediambiental i que tenen com a valor principal la seva capacitat d’interrelació.

En aquest context, els actors locals prenen un rol molt important per a l’assoliment d’aquests objectius. Segons dades del Comitè Europeu de Regions el 65% de les 169 fites dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible només podran aconseguir-se en coordinació amb els governs locals https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/SDGS.pdf

A la Garrotxa, des del 2018 s’ha anat avançant en el coneixement d’aquests objectius i en les seves mesures d’implementació i aquesta tardor 2019 s’ha portat a terme una formació destinada als diferents professionals de la comarca amb l’objectiu de donar a conèixer els ODS i l’Agenda 2030 i treballar-los de manera transversal entre els diferents consorcis i entitats de la comarca amb la voluntat que aquest treball multidisciplinar aporti perspectives enriquidores, faciliti la interrelació entre àmbits i ens doni eines reals per a la implementació a través d’una aproximació adaptativa.

Aquesta formació ha estat impulsada per ADRINOC i l’Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa i ha comptat amb més d’un centenar de professionals participants de diferents àmbits. La formació ha anat a càrrec d’en Sergi Rovira (@sergirovira ) , assessor especialitzat en els àmbits d’estratègia organitzativa i sostenibilitat ambiental i que ens respon a les següents qüestions:

Pregunta: A què ens referim quan parlem de “localització” dels ODS?
Resposta: Al ser l’apropiació d’una paraula anglesa pot portar algun malentès. La “localització” dels ODS fa referència a portar aquests objectius globals a l’escala local i identificar les estratègies i les eines per adaptar aquests objectius globals en les polítiques, les estratègies i els projectes a nivell local (municipal o comarcal).

P: Per què cal “localitzar”?
R: Hi ha vàries raons que li donen resposta. Per una banda, aquesta agenda planteja un nou paradigma en el que tots els actors (govern, món econòmic, món social, recerca i universitat, societat civil, etc.) han d’estar implicats en la cerca de noves respostes i en la implementació. Això, a més, ha de passar a tots els nivells de governança (internacional, estatal, subestatal, comarcal/local). Per tant, l’acció a nivell local ja d’entrada és part de les solucions que cal dur a terme.
Per altra banda, com heu apuntat, s’estima que assolir els ODS depèn en més del 50% de les polítiques que es portin a terme a nivell local. Altre cop, l’acció local és clau per obtenir l’èxit. Per tot això, “localitzar” els ODS és imprescindible.

P:A grans trets, com es pot implementar a escala local l’Agenda 2030?
R: L’Agenda 2030 significa un marc estratègic de referència que permet tenir una visió molt transversal de les actuacions que es porten a terme. Això inclou des d’incorporar els 17 ODS en la planificació estratègica local (com pot ser un PAM o un Pla Estratègic) fins a donar un enfocament més global a qualsevol pla sectorial o, fins i tot, un projecte concret. Qualsevol actuació a nivell comunitari pot incloure aquesta mirada.

P: A territoris com la Garrotxa, la localització dels objectius es fa de la mateixa manera que en les àrees urbanes?
R: Cada territori té la pròpia trajectòria política, econòmica i social que ha desenvolupat unes prioritats i unes experteses. L’Agenda 2030 mostra unes línies globals, però cada territori haurà de trobar els àmbits polítics de referència que li serviran de marc per localitzar-la. Les mateixes zones urbanes trobaran vies diferents en funció de les prioritats municipals o territorials de les darreres dècades.

P: Quan de temps pot necessitar la implementació dels ODS?
R: L’Agenda 2030 és un horitzó per tots els habitants del planeta, comprendre’l i incorporar noves metodologies de treball és un pas que podem fer en un temps relativament curt (mesos o pocs anys). Tot i això, hem d’entendre que tenim molta feina a fer: revertir la pobresa (també a casa nostra) o aturar les emissions de gasos d’efectes hivernacles, per posar dos exemples, són reptes ingents que demanen molts esforços, molta dedicació i una gran intencionalitat política.