S’obre el termini per sol·licitar l’acreditació Empreses lingüísticament responsables, de l’1 al 28 de febrer

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) dibuixa un model d’empresa compromesa amb el territori i que incorpora els valors mediambientals, socials i també lingüístics com a marca de millora contínua.

Les empreses lingüísticament responsables apliquen aquests valors en el seu estil de gestió perquè saben que totes les llengües no només són elements econòmics d’impacte en els mercats sinó que representen una connexió amb la cultura del territori on s’ubiquen. 

Descripció del projecte

El projecte consta de tres fases, cadascuna de les quals és anual i treballa uns aspectes concrets de la gestió empresarial, sempre relacionats amb la llengua. Cal començar per la primera fase i anar avançant, si es vol. Al final de cada fase es comprova que els compromisos adquirits s’han tirat endavant i, si és així, l’empresa obté una acreditació.

Un cop acabades totes tres fases, l’empresa aconsegueix l’acreditació ELR definitiva, que té una validesa de tres anys, passats els quals cal una reavaluació de l’empresa per continuar mantenint aquella acreditació.

L’empresa es compromet amb el projecte signant l’acord d’adhesió que pertoqui segons la fase de treball en què es trobi.

 

 FASE 1:

Imatge externa (document de sol·licitud). L’empresa vol ser lingüísticament responsable en el territori, i per això es compromet a:

  1. Tenir la pàgina web també en català, i que sigui clara i correcta.
  2. Garantir que l’atenció al client es pugui fer en català.
  3. Tenir la retolació, tant identificativa com informativa, interna i externa, almenys en català.

 

 FASE 2:

Comunicacions de l’empresa (document de sol·licitud). L’empresa vol ser lingüísticament responsable en el territori, i per això es compromet a:

  1. Tenir en català clar i correcte els documents de més difusió (com fullets d’oferta de serveis, menús, programa d’activitats, missatges de correu electrònic predeterminats o de resposta automàtica, pressupostos i factures, tiquets de caixa, rebuts…).
  2. Garantir la presència del català a les xarxes socials.
  3. Fer formació al personal sobre les eines de consulta a la xarxa per aconseguir l’autonomia lingüística.

 

FASE 3:

Relació de l’empresa amb el territori (document de sol·licitud). L’empresa reconeix la connexió que té amb el territori on s’ubica i, per tant, amb la llengua d’aquest territori, i per això es compromet a:

  1. Adoptar criteris de valoració dels coneixements de català en la incorporació de personal (sempre d’acord amb la categoria laboral i el lloc de treball).
  2. Analitzar el nivell lingüístic del personal de l’empresa i facilitar, a qui convingui, una formació en llengua, presencial o en línia.

 

Procediment de sol·licitud

Les empreses interessades a tenir aquesta acreditació han de descarregar la sol·licitud de la primera fase (si entren al projecte per primer cop), omplir-la i registrar-la al Consell Comarcal de la Garrotxa per instància genèrica. Si l’empresa ja és a dins del projecte, cal que es baixi la sol·licitud de la fase que li toqui (segona o tercera), omplir-la i registrar-la també al Consell Comarcal per instància genèrica.

Un cop acabat el termini i registrades totes les sol·licituds, el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa, del Consorci per a la Normalització Lingüística es posarà en contacte amb cada empresa per marcar el calendari de treball i explicar tot el procediment.

Per més informació es pot contactar amb DinàmiG a través del telèfon 972 26 01 52 o amb el Servei de Català d’Olot-la Garrotxa al telèfon 972 27 09 02.