Emprendre un nou negoci és sempre un repte, i una de les primeres qüestions que ens venen al cap és si serem capaços d’afrontar aquest nou objectiu. Tenim prou formació per emprendre el nostre propi negoci? Tindrem èxit? Comptem amb algun tipus d’ajuda?

Per als tècnics d’emprenedoria, ser realista és una de les claus de l’èxit. Quantificar els recursos disponibles i quina part d’aquests recursos es vol destinar al nou negoci pot ser la diferència entre poder tirar endavant el nou projecte o no; així doncs, comptar amb un bon acompanyament ajudarà a l’emprenedor/a a fer una bona planificació del negoci i a preveure quines despeses imprescindibles caldrà afrontar.

Des dels serveis d’emprenedoria, és des d’on s’ofereix a l’emprenedor/a l’acompanyament necessari, facilitant per una banda el coneixement de l’entorn en el que es troben les empreses i per altra ajudant-lo a valorar si aquest entorn ofereix les condicions adequades per portar a bon terme la seva idea de negoci. Segons la tècnica d’emprenedoria de Dinàmig, aquest acompanyament també és clau per trencar la solitud que experimenta l’emprenedor/a al començament, sobretot alhora de fer el pla d’empresa i apoderar-lo davant la presa de decisions. En aquest sentit també es facilita el coneixement per potenciar habilitats o valors comuns que puguin ajudar a tirar endavant el projecte, ja que tenir una bona idea no és la condició exclusiva perquè el negoci tingui èxit sinó que cal fomentar determinades habilitats i haver adquirit i treballat certes competències que ens ajudaran a assolir l’objectiu desitjat.

Tal i com ja vam comentar en un anterior post, les competències són les capacitats que possibiliten el bon acompliment d’un lloc de treball. Aquestes capacitats les adquirim al llarg de la nostra vida i la conformen coneixements, tècniques i habilitats que acumulem tant en el mercat de treball com en altres facetes de la nostra vida quotidiana.

En l’àmbit de l’emprenedoria destaquem aquelles competències clau que ajuden a l’emprenedor a que el seu projecte sigui exitós: capacitat de lideratge, esperit emprenedor, capacitat de treball en equip, habilitats de gestió i orientació al client i creure en el negoci a llarg termini valoritzant la capacitat d’adaptació, la capacitat de crear una xarxa de treball col·laboratiu.

Un altre punt clau al que es fa especial èmfasi des d’aquests serveis és la necessitat de fer un anàlisi de la competència i de les iniciatives semblants a la que es vol emprendre, no pas per replicar models sinó per analitzar i conèixer el client a qui finalment s’adreçarà el negoci.

Amb l’objectiu de fomentar la cultura emprenedora de la comarca i les competències individuals, a l’àrea d’empresa i emprenedoria de Dinàmig (https://empresa.dinamig.cat/emprenedoria/) s’ofereix un acompanyament personalitzaten l’inici i desenvolupament de l’activitat econòmica així com també la formació necessària per millorar les competències professionals, transversals i personals i a adquirir o ampliar elsconeixements tècnics necessaris per l’activitat econòmica.

Entre les activitats anuals portades a terme a la Garrotxa i en relació amb l’emprenedoria, cal destacar les jornades de Garrotxa Emprèn, unes jornades que volen fomentar la reflexió i donar visibilitat a idees i iniciatives emprenedores i projectes empresarials  d’ Olot i de la Garrotxa. Dins d’aquestes jornades s’hi emmarquen els premis 100% Emprenedors, premis que es convoquen cada any des del 2013 i que són un punt de trobada de l’entorn de l’empresa i un reconeixement a l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.

Entre els premiats en les diferents edicions del Premis 100% Emprenedors han sorgit iniciatives molt diverses que apostant per àmbits molt diferents tenen en comú totes elles que, són projectes innovadors i on s’han posat en premiat valors com el coneixement, el benestar o la sostenibilitat.

Alguns exemples dels guanyadors d’aquests premis són per exemple Exo Surf (2019) amb una empresa dedicada al desenvolupament d’accessoris biodegradables per a surf; WeBatt com a premi Cooperació 2017 per presentar un model energètic basat en les energies renovables i que passa per la col·laboració del màxim nombre d’actors possibles per aconseguir un mateix objectiu o Innova Didàctic, una empresa que ofereix activitats en que la creativitat és un dels eixos motivadors per a dur a terme aprenentatges educatius al voltant de ciència, tecnologia,  enginyeria, art digital i matemàtiques (per consultar tots els premiats i els candidats de totes les edicions: http://www.premis100x100emprenedors.cat/edicions-anteriors-2016/emprenedor-1er-premi-2016/)

Aquests premis doncs són una bona mostra de com els valors com sostenibilitat, consum responsable, energies netes o educació de qualitat, són valors que cada vegada tenen una major presencia a la nostra societat i que des del 2015 formen part integra dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible); uns objectius fixats per Nacions Unides en l’Agenda 2030. Són doncs valors que i des de diversos espais se’n va fent ressò, i l’ambit empresarial i emprenedor no en queda al marge. Concretament hi ha un dels objectius, l’ODS8, que treballa per aconseguir un creixement econòmic sostenible i inclusiu, que beneficiï a totes les persones per igual  que no perjudiqui al medi ambient. Per mitjà d’aquest ODS es demana un treball digne per a totes les persones i en especial a aquells grups en situació de vulnerabilitat, erradicant males pràctiques i impulsant l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar l’oficialització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses.

Actualment diverses guies proposen accions per implementar els ODS però una de les peculiaritats d’aquests objectius és que cada territori ha de portar a terme les mesures que cregui adients en funció de les seves necessitats i particularitats, i és des dels serveis d’emprenedoria des d’on es pot treballar aquest gran repte de manera conjunta per anar facilitant la integració d’aquests objectius en el model de negoci i estratègia empresarial.