Les eines de gestió de projectes ens ajuden a maximitzar el temps, a augmentar la nostra productivitat i a aconseguir els nostres objectius, però no sempre les sabem utilitzar ni sabem escollir quina és, d’entre totes les eines que hi ha al mercat, la més adient per nosaltres.

Què són els programes de gestió de projectes? Realment ens ajuden a millorar la comunicació amb el nostre equip de treball?

En èpoques de canvis com les que estem vivint i davant un món cada vegada més tecnificat i que ens demana reinventar-nos cada vegada més sovint, les eines de gestió de projectes esdevenen aliades habituals i en molts casos resulten indispensables degut a la presència ja usual del teletreball i la necessitat d’augmentar la nostra eficiència i productivitat.

Per començar a entendre aquests programes, hem de destacar que entre les funcions que ens ofereixen, hi ha la de fer-nos més àgil la identificació, el repartiment i la calendarització de tasques alhora que són programes molt flexibles que donen a l’usuari la llibertat de definir plans i esquemes que aporten una visió global dels projectes en curs, cal això sí, superar la barrera que de vegades pot representar enfrontar-se a un programa nou.

Un dels clars avantatges d’aquests programes és la facilitat que ens aporten per treballar de manera col·laborativa quan organitzem projectes. En general són programes clars, de disseny senzill i molt visuals.

A continuació en descrivim tres que ens permeten organitzar tasques, mantenir una comunicació fluida amb l’equip i controlar el temps que et comporta cada tasca. Es consideren complementaris i tots tres són d’accés gratuït a través del registre :

Trello

Programa de gestió de projectes en línia, d’accés gratuït per a les funcions bàsiques, unes funcions suficients per a les empreses i persones que volen començar a utilitzar aquest tipus d’eines. Aquest es configura com un tauler de treball, senzill i intuïtiu que es distribueix en columnes o llistes independents que es poden calendaritzar. Per a més informació o registrar-se:

https://trello.com/

Rocket Chat

Programa de missatgeria instantània que ajuda als equips de treball a compartir informació tant de text com d’arxius adjunts de manera ràpida i eficaç evitant omplir les bústies de correu de missatges que poden compartir-se de manera fluida i directa a través del xat. Ajuda doncs a reduir el trànsit d’emails i a connectar els equips a través de grups específics per temàtiques, i alhora manté un repositori de missatges on tot es desa, s’indexa i es pot cercar. Per a més informació:

https://rocket.chat/es/

Toggl

Programa de control horari de cada tasca que es realitza. Permet crear un registre del temps que es dedica a cada tasca i agrupar-les per temàtiques o persones. De manera que es pot treballar en equip en una de les tasques i s’actualitzarà sol en els perfils dels implicats. Molt recomanable en moments en els quals el teletreball es manifesta més que mai en les empreses. Per a més informació o registre:

https://toggl.com/track/signup/

A treballar!