El gener del 2017, en el nostre objectiu de potenciar la innovació social a la comarca, es va posar en marxa el Social Lab Garrotxa amb l’objectiu de desenvolupar respostes innovadores als reptes socials, potenciant la nostra comarca com a territori verd amb oportunitats per a les persones.

Al llarg d’aquests dos anys s’ha treballat en dos reptes importants. Per una banda el desenvolupament del projecte pilot Europace a la Garrotxa per la implantació d’un programa de finançament de millores en l’eficiència energètica, on la ciutat d’Olot es va postular i seleccionar com a prova pilot de PACE a Europa que s’anirà desplegant durant aquest 2019.

Un segon repte es va centrar en identificar les necessitats específiques dels joves que no han trobat en el sistema educatiu tradicional el camí de transició cap a la vida adulta professional. Arran del taller focus del repte portat a terme amb diferents agents del territori a mitjans del 2018 es van identificar tres iniciatives innovadores que, provades en altres contexts, han donat resposta a aquesta necessitat. Actualment, una entitat de la Garrotxa s’ha postulat per implantar una innovació de les detectades a la comarca en el marc d’una estratègia de treball conjunt.

Aquest 2019 l’iniciem amb el seguiment d’aquests dos reptes, però també amb reptes nous sobre la taula i amb nou logotip que emfatitza la tasca del Social Lab com a laboratori d’innovació social i catalitzador de solucions a través d’un treball conjunt que ens permet desenvolupar un procés de transformació efectiu, tot situant la Garrotxa com a un referent en innovació social.