Avui des de #OficinaperalaReactivació s’ha publicat el butlletí infogràfic de novembre Dades de seguiment de l’impacte de la #Covid19 en l’àmbit econòmic i el mercat laboral de la Garrotxa

https://bit.ly/Dades_Promocio_Econòmica_Novembre2020_Garrotxa

En aquest butlletí s’hi recullen les dades que permetran fer un seguiment de l’impacte de la #Covid19 a nivell comarcal i poder avaluar finalment en quina mesura la pandèmia ha afectat al teixit empresarial de la comarca: en nombre d’empreses i sectors, registre de persones autònomes , resolució d’ERO i ERTO, comerç i movilitat així com també analitzar la tipologia de les atencions de l’Oficina per a la Reactivació Econòmica i veure quina tendència segueixen.

Actualment observem que en relació a l’impacte dels ERO la comarca registra en línies generals, la mateixa tendència que a la resta del territori català amb un pes important d’ERO en el sector de l’hostaleria, seguit del comerç a l’engròs i al detall i en tercer lloc la indústria manufacturera i ja més allunyat però d’un impacte rellevant en relació al nombre d’empreses hi trobem la construcció i les activitats artístiques i d’entreteniment.

En relació al nombre d’ERTOS i segons dades del #SOC, les persones perceptores d’ERTO actius a la comarca aquest novembre és de 845.

Degut a la situació actual, també hi ha una davallada en el consum estranger a la ciutat d’Olot, així com també una mobilitat més baixa segons les dades consultades per regions, sobretot per motius de reducció de la movilitat per motius laborals, s’entén que degut al teletreball i un augment dels desplaçaments a les zones residencials.

Pel què fa al consum, la despesa en alimentació ha augmentat en relació als mesos anteriors i la restauració ha baixat considerablement degut al tancament al que s’han vist obligats bars i restaurants.

En les dades estructurals, s’observa des del mes de març un augment constant de les persones demandants d’ocupació mentre que la xifra d’aturats continua força estable i lleugerament a la baixa.

La contractació, experimenta un lleuger repunt després de la caiguda del segon trimestre però els contractes indefinits són els que més pateixen aquesta caiguda.

I finalment, les dades d’afiliació són positives i continuen la tendència a l’augment progressiu, una tendència similar també en les dades globals de Catalunya i que segons els experts s’explica per la incorporació per primera vegada dels joves al sistema d’afiliació de la seguretat social i també per l’augment de la contractació de personal docent durant el tercer semestre de l’any.

Per a més informació podeu consultar la pàgina de l’Oficina per a la Reactivació Econòmica a

www.dinamig.cat
#DinàmiG #DesenvolupamentLocal