Augmentem l’equip de DinàmiG

ATENCIÓ! LA CONVOCATÒRIA ENCARA NO ESTÀ OBERTA. QUAN ES PUBLIQUI AL DOGC (EN BREU) ES PODRAN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

S’han publicat les bases per dues places definitives: una d’administració i una d’auxiliar del mateix àmbit.
També es crea una borsa de treball de personal laboral temporal per cobrir places de tècnic o tècnica mitjana per l’àrea d’empresa i d’ocupació.

Canals per presentar la sol·licitud:

  • Preferentment de forma Telemàtica a través d’aquest enllaç (disponible aviat). Cal omplir una instància genèrica d’acord amb les indicacions que s’expliquen a continuació. Important: Els/les aspirants empleats de les administracions públiques hauran de presentar obligatòriament la seva sol·licitud per aquest mitjà.
  • Presencial a les oficines de DinàmiG (C/Tomàs de Lorenzana 15, Olot), en horari d’atenció al públic (de dilluns a dijous de 9 a 16 i els divendres de 9 a 14h).
  • Per altres vies addicionals consultar les bases.

Presentar la sol·licitud:

Per fer la sol·licitud de manera telemàtica, cal fer una instància genèrica en aquest enllaç (disponible aviat). En la instància cal omplir els apartats “exposo”, “sol·licito” i “documents aportats” seguint l’exemple que es troba a continuació.

Exemples de sol·licitud:

Quan s’hagi omplert la instància cal adjuntar tots els documents que s’especifiquen a l’exemple i també la declaració jurada signada, descarregable aquí.

(disponible aviat)

Les persones aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33% hauran de fer-ho constar en la sol·licitud així com les adequacions de temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves. Per això aportaran, juntament amb la sol·licitud de certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent d’altres administracions públiques que acreditin la discapacitat.

Per dubtes o consultes sobre les places, envia un missatge a info@dinamig.cat o truca al 972260152.
Busquem gent com tu!

Notícies d’actualitat

Delit

Delit Gatsrònomic és un portal de dinamització de l’ecosistema dels productors agroalimentaris de la Garrotxa destinat a potenciar el sector dels petits productors agroalimentaris, distribuint la riquesa entre els actors, i generant una comunitat més forta i resilient. Això es vol assolir a través de la visibilització, sinergies i economies d’escala i la reducció del cicle de la producció al consum.

Garrotxa Approp


Garrotxa Approp és una aplicació mòbil adreçada majoritàriament a la població local, a les empreses de serveis i a les indústries de la Garrotxa que vol fomentar el consum local, dinamitzar la Garrotxa i fidelitzar els clients, a través d’una xarxa multisectorial d’empreses amb promocions i descomptes atractius.

Informe impacte covid 2020