L’emergència sanitària provocada pel COVID19 obliga a la ciutadania al confinament i a bona part dels treballadors/es i empreses a posar en marxa el teletreball. Alguns més acostumats que d’altres, en general hem descobert que treballar des de casa no és fàcil i que requereix d’algunes indicacions.

Amb el confinament de bona part de la ciutadania als seus domicilis des del diumenge dia 15 de març, molts treballadors/es es troben treballant de cop i volta des de casa. És el què en general es coneix com el teletreball, tot i així en aquesta ocasió cal matisar aquest terme, ja que molts treballadors/es s’hi han trobat sense cap preparació prèvia i en una situació sobrevinguda en la que les nostres vides i la nostra economia en són les primeres afectades.

En condicions habituals, el teletreball és encara una opció molt minoritària a les empreses de casa nostra. Les xifres indiquen que a l’estat espayol, només el 13% de persones teletreballa inclòs de manera ocasional, són dades molt properes a la mitjana europea, per sota però de països com Dinamarca, suècia, França o Finlàndia però per sobre d’Alemanya, Portugal, República Txeca o Itàlia (Eurofound https://bit.ly/2wsRO5H)

Font: EWCS 2015

És doncs, una opció encara molt minoritària però que la tendència és que vagi a l’alça per les oportunitats que presenta. Els experts diuen que malgrat no totes les feines són teletreballables (no podem per exemple fer pa a distància o realitzar treballs de cures per via telemática) sí que entre un 10 i un 30% del temps de treball setmanal de la majoria de feines es poden fer mitjançant a distància sense pròpiament parlar de teletreball (THOMSIN). Determinar quines tasques són teletreballables és una de les claus. Les tasques típiques que poden fer-se per mitjà del teletreball en aquelles feines que és evident que poden fer-se 100% a distancia, són tasques de comptabilitat, informes o documentació entre altres tasques de suport.

Sens dubte els beneficis del teletreball són nombrosos, pel treballador ja que permet l’estalvi i la flexibilitat horària, per la societat perquè permet dinamitzar entorns rurals, i pel planeta perquè redueix considerablement l’emissió de CO2 per raons de mobilitat, per posar-ne tan sols alguns exemples. En general el teletreball és una bona opció per conciliar vida familiar i laboral i equilibrar el territori però, quan podem posar-ho a la pràctica?

La reducció de costos per a les empreses, la millor conciliació de la vida personal i professional i la motivació i productivitat poden ser motius per implantar el teletreball a les nostres empreses. Per aquest tipus de treball, les eines TIC i els diferents dispositius mòbils són els grans aliats ja que ens ajuden a reduir les dificultats que es poden presentar pel fet de treballar a distancia. Cal tenir present però que el teletreball no ho resol pas tot, ara bé, en circumstàncies com les que estem vivint per l’obligació de confinament per COVID-19, ens ajuda a mantenir certes tasques indispensables de la nostra activitat profesional.

Els experts apunten que a la base del teletreball i per tal que aquest sigui efectiu, a banda de les eines TIC, hi ha sobretot la motivació dels mateixos treballadors i la confiança dels quadres cap als treballadors. Amb tot però en unes circumstàncies sobrevingudes com és l’emergència sanitària que estem vivint, el teletreball representa un gran repte a superar ja que el teletreball exigeix una anticipació tan de l’empresa com del treballador/a, i en aquesta ocasió aquesta premisa ja no es compleix.
Aquesta anticipació consisteix en: preparar la documentació necessària, fer els posibles perquè les connexions remotes a servidors i carpetes comuns funcionin correctament i preparar els arxius per a la seva confidencialitat així com tenir a l’abast coses tan obvies com les contrassenyes.

Finalment, cal recordar que segons les informacions que ens van arribant aquests dies de diferents mitjans, les bones condicions de treball són indispensables (llum, higiene postural, ordre…), i entre aquestes bones condicions també hem de recordar que també hem de vetllar pel bon estat d’ànim i les rutines: horaris de treball regulars, hàbits d’higiene personal, vestir adequadament, així com intentar explicar als més petits de casa la situació excepcional que estem vivint i separar la vida professional de la personal en la mesura del posible.

I molt important, no deixar els equips de treball desprotegits d’acompanyament, fomentar el treball en equip i mantenir els vincles. A més a més del mail, el telèfon o el Whatsapp, la missatgeria instantània virtual o les videoconferències són eines útils per fer equip i pujar l’estat d’ànim quan calgui i ajudar als qui es sentin més sols i mancats de suport.

Possiblement ens trobem davant un moment en el que caldrà reinventar tasques o fins i tot crear-ne de noves que ara no existeixen però que en el fons ens ajudaran a reinventar-nos com a societat i perquè no, potser ens ajuden a reinventar els nostres llocs de treball i la nostra economia.

Ara, per sobre de tot, no oblideu seguir les consignes de confinament i protegiu-vos del coronavirus. Som el present i dibuixem el futur!