Arxiu

Su título va aquí

Anàlisi dels hàbits d'ús, coneixements i accessibilitat a les eines digitals a la Garrotxa

ANÀLISI DELS HÀBITS D’ÚS, CONEIXEMENTS I ACCESSIBILITAT A LES EINES DIGITALS A LA GARROTXA

La desigualtat en l’accés i ús d’eines digitals és una realitat que s’ha notat més que mai durant el temps de confinament a causa de la pandèmia generada per la Covid-19: ha afectat a tots els nivells de la nostra vida i l’entrada amb força de la digitalització ha arribat per quedar-se. Des de DinàmiG (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa), amb col·laboració amb altres entitats del territori, estem treballant en un seguit d’accions per contribuir a millorar aquesta situació a través del disseny d’accions formatives, facilitant l’accés a eines digitals i trencant barreres entre l’administració electrònica i la població, entre d’altres.

Per poder dissenyar de manera acurada i ajustada a les necessitats del territori aquest seguit d’accions hem elaborat una enquesta sobre l’accés i l’ús de les eines digitals per part de la població activa de la Garrotxa. En el següent document es recullen les respostes, gràfics, reflexions i conclusions d’aquesta diagnosi.

 

Anàlisi dels hàbits d’ús, coneixements i accessibilitat a les eines digitals a la Garrotxa

Estudi del mercat de treball de la Garrotxa

EL MERCAT DE TREBALL A LA GARROTXA

Per tal de conèixer el mercat de treball de la Garrotxa, entre els mesos de març de 2017 i febrer del 2018 s’ha portat a terme un estudi. L’objectiu ha estat realitzar una radiografia en profunditat de la realitat del mercat de treball a la Garrotxa amb l’objectiu d’identificar els reptes de futur i així dissenyar estratègies en l’àmbit de l’ocupació i la formació per al treball encaminades a millorar l’ocupabilitat de les persones i l’encaix amb la demanda del teixit productiu, fer més transparent el mercat de treball, fomentar la qualitat de l’ocupació i millorar la gestió dels RRHH per part de les empreses així com reduir la incidència de l’atur.

L’enfoc metodològic  ha combinat les tècniques quantitatives i les qualitatives. A nivell quantitatiu, s’han analitzat fons secundàries de dades i s’han elaborat enquestes a les empreses i a la població activa. Qualitativament s’ha treballat amb grups de discussió en els que han participat experts, empreses, persones treballadores i aturades i representants dels serveis d’ocupació.

Pots descarregar-te el document al següent enllaç:

Estudi del Mercat de Treball a la Garrotxa. Resum

Estudi del Mercat de Treball a la Garrotxa. Informe

Estudi d'hàbits de compra i de consum de la ciutat d'Olot

ESTUDI D’HÀBITS DE COMPRA I DE CONSUM DE LA CIUTAT D’OLOT

Els objectius globals de l’enquesta s’agrupen en els següents dos blocs:
1. Avaluar el poder d’atracció d’Olot a nivell comarcal mitjançant l’elaboració de mapes
d’atracció comercial, amb resultats diferenciats entre Olot i la resta de la comarca
2. Identificar, per a cada tipologia de producte (roba, calçat, alimentació…), aspectes com ara:
– Tipus d’establiment (centre comercial, mercat municipal, petit comerç)
– Localització de les compres
– Freqüència de les compres
– Horari de compra
– Motius de compra i no compra a Olot
– Valoració de l’oferta comercial
– Satisfacció general amb l’experiència de compra
– Aspectes a millorar

Pots descarregar el document al següent enllaç:

Estudi d’hàbits de compra i de consum a Olot

Espai econòmic de la Garrotxa. ODS8 i ODS12

ANÀLISI DE L’ESPAI ECONÒMIC DE LA GARROTXA EN BASE ALS ODS 8 I 12.

ODS 8. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

ODS 12 CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLE

Garantir modalitats de consum i producció sostenible

Pots descarregar-te l’informe en el següent enllaç:

Espai Econòmic de la Garrotxa. ODS8 i ODS12

ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)

 Els ODS neixen el 2015, d'una proposta de les Nacions Unides i es presenten com una carta universal amb 17 Objectius que ens han d'ajudar a regular com ens relacionem entre nosaltres i envers el planeta per avançar en el  desenvolupament sostenible.