El 2020 ha estat un any clarament marcat per l’arribada de la pandèmia Covid19 al març, una pandèmia que ha impactat en tots els àmbits de la nostra societat. L’impacte que ha causat la COVID19 en les economies globals i locals es veu reflectida en indicadors estructurals que habitualment recollim com la demanda d’ocupació, la contractació, l’afiliació o el nombre d’expedients de regulació. Aquest any però altres indicadors de caire més temporal com la mobilitat o el consum ens ajuden a comprendre i analitzar el context actual i les tendències.

A la infografia que presentem aquest mes de febrer, fem una ullada global a tots aquests indicadors en la seva majoria des de l’inici del 2020 i d’altres des del moment de l’inici de l’estat d’alarma:  http://bit.ly/Resum_2020_DADES_GARROTXA

En aquesta s’hi recullen els indicadors que durant aquest 2020 ens han ajudat a tenir una radiografia del mercat laboral de la Garrotxa com les demandes d’ocupació, l’atur, la contractació i l’afiliació així com també, per a registrar possibles tendències, indicadors de canvi d’hàbits de mobilitat i consum.

Analitzant per blocs aquests indicadors, observem des de l’inici de la pandèmia al mes de març, pel que fa als indicadors estructurals hi ha hagut un augment important de les demandes d’ocupació, que passen de de les 3.012 persones del mes de març als 7.801 demandants del mes de desembre. Aquesta és una dada molt significativa perquè incorpora a totes les persones afectades pels expedients de regulació temporal i quantifica el nombre de persones que poden estar directament afectades per la situació d’incertesa laboral provocada per la crisi Covid. També és interessant veure l’evolució paral·lela de les dades d’atur. En aquest cas observem en el conjunt de la Garrotxa un augment progressiu però no acusat de les persones en situació d’atur, amb un augment total de 531 persones inscrites a l’atur des de l’inici de la pandèmia. Unes dades que ara mateix no poden deslligar-se de la vigència dels ERTO. Caldrà observar atentament quina serà l’evolució d’aquestes dades un cop finalitzin els ERTO.

En aquest sentit, les dades que s’han anat recollint dels ERTO des del mes de març es van haver d’aturar per manca de publicació de dades, quan des de l’Observatori del Mercat de Treball (https://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici) van deixar de publicar ERTO i van recollir els ERO (Expedients Regulars d’Ocupació). Una dada més global i entenem que més estable donada la temporalitat dels ERTO i el seu subjecte legal. Així doncs observant el gruix de les dades d’ERO a la comarca veiem que de gener a desembre 2020 s’han acumulat a la comarca un total de 1.026 expedients i 7.043 treballadors afectats, xifres que malauradament són emmascarades doncs no representen els expedients vigents a dia d’avui, sinó que representen els expedients acumulats des del mes de gener, independentment que les empreses sol·licitants els hagin interromput i hagin pogut tornar a l’activitat. L’hostaleria encapçala la llista amb 417 expedients seguit del comerç a l’engròs i al detall (174) i les indústries manufactureres (155). La construcció que n’acumula 55 s’ha mantingut força estable des de l’inici de la pandèmia i les activitats artístiques i d’educació han augmentat lleugerament l’últim trimestre acumulant finalment un total de 35 expedients.

Pel que fa a la constitució de noves empreses, cal destacar la creació de 44 noves empreses a la Garrotxa, 37 de les quals són noves constitucions des de l’inici de la pandèmia (març) fins al desembre 2020.

En relació a les dades de contractació, veiem que des del gener, la contractació experimenta davallades i repunts que coincideixen amb les mesures de confinament, en un primer moment hi trobem una davallada entre els mesos d’abril i maig seguida d’un repunt entre els mesos de juliol i agost, evolució que s’emmarca la tendència habitual de cada any durant el tercer trimestre. Tot i això observem una caiguda al mes d’agost de 900 contractes, possiblement degut a les mesures que s’han hagut de prendre per frenar la pandèmia.

Si observem les dades d’afiliació podem veure a l’espera de la publicació de les dades del quart trimestre, una caiguda entre el segon i el tercer trimestre amb la pèrdua de 119 persones afiliades al RGSS i 306 persones autònomes (RETA).

Finalment en el bloc dedicat a recollir dades sobre mobilitat i consum, cal començar dient que les dades no poden ser d’àmbit comarcal sinó que en el cas de la mobilitat s’engloba dins l’àmbit de comarques gironines i en el cas de consum, es centra a la ciutat d’Olot. Són dades però que ens ofereixen tendències que entenem que en major o menor mesura són exportables al gran gruix de la nostra comarca.

En referència a aquestes dades, cal destacar com la mobilitat mostra clarament els efectes de les mesures per limitar la pandèmia i els relaxaments d’aquestes mesures sobretot al mes de desembre coincidint amb les vacances de Nadal. Així trobem que pel que fa a la mobilitat als llocs de treball es redueix del 21% a l’octubre al 47% durant el mes de desembre, mentre que la mobilitat a botigues i centres d’oci augmenta lleugerament al desembre. En aquest sentit i lligat amb el consum a la ciutat d’Olot observem que des del mes d’agost el rànquing de consum l’encapçala l’alimentació amb una tendència a l’alça més o menys estable mentre que el consum a restaurants cau dràsticament des de l’octubre per tenir un petit repunt durant el mes de desembre.

Si voleu veure altres infografies del mateix tema aneu a la pàgina de Garrotxa en dades de l’Oficina per a la Reactivació Econòmica